Bratte Matematikk

Konverter 230 base 10 til base 4 Online

Utgangspunkt

230 base 10 til base 4 converter kalkulator for matte spill på nummerbaser. Lær tallbaseformel og ligning ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

290 delt på 2 lang divisjon

Brøkdel

Forenkle 290 delt på 2. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

156 delt på 7 lang divisjon

Brøkdel

Forenkle 156 delt på 7. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

300 delt på 28 langdivisjon

Brøkdel

Forenkle 300 delt med 28. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

950 delt på 40 lang divisjon

Brøkdel

Forenkle 950 delt på 40. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

Faktorer på 5600

Faktorer

Faktorer og vanlige faktorer på 5600 tall. Lær hvordan du får og beregner tallfaktorer og formelen ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

Faktorer fra 2560

Faktorer

Faktorer og vanlige faktorer på 2560 tall. Lær hvordan du får og beregner tallfaktorer og formelen ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

24 delt på 28 lang divisjon

Brøkdel

Forenkle 24 delt på 28. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

14 delt på 15 lang divisjon

Brøkdel

Forenkle 14 delt på 15. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

18 delt på 27 langdivisjon

Brøkdel

Forenkle 18 delt på 27. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

Faktorer på 87 og 89

Faktorer

Faktorer og vanlige faktorer på 87 og 89 tall. Lær hvordan du får og beregner tallfaktorer og formelen ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

Primfaktorisering av 2700

Prime

beregne Prime faktorisering av 2700 tall. Lær hvordan du får og beregner primtallfaktorer og formelen ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

44 delt på 6 lang divisjon

Brøkdel

Forenkle 44 delt på 6. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

700 delt på 32 langdivisjon

Brøkdel

Forenkle 700 delt på 32. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

Primfaktorisering av 375

Prime

beregne Prime faktorisering av 375 tall. Lær hvordan du får og beregner primtallfaktorer og formelen ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.