9000 delt på 6 lang divisjon

Bruk skjemaet nedenfor for å gjøre konverteringen, skille tall etter komma.

2 des steder 2 des steder 3 des steder 4 des steder 5 des steder 6 des steder 7 des steder 8 des steder 9 des steder 11 des steder 12 des steder 1 des steder

9000 delt på 6 er sames som 9000 ÷ 6

9000 delt på 6 som en brøkdel

9000/6 ÷ 2
4500/3 ÷ 2
1500/1

265 delt på 3

9000/6 i enkleste form er = 1500/1

9000/6 = 15009000/6 = 1500 som desimalform

9000/6 = 1500 med 2 desimaler

9000/6 = 1500 til nærmeste tidel9000/6 = 1500 til nærmeste hundredel

270 delt på 18

9000/6 = 1500 til nærmeste tusendel

Fraction simplifier Calculator eller Fractions reducer Calculator er et online matematisk verktøy som konverterer en gitt brøk til sin enkleste eller reduserte form. Det forenkler brøk lett og viser trinnet for konvertering til enkleste form

Eksempel Forenkle 50/100

La oss si at vi vil forenkle 50/100 til redusert form. Vi begynner å teste alle heltall for å se om og de deler 50 og 100 for å få den påfølgende verdien. Den resulterende verdien vil være den forenklede brøkdelen. så vi begynner med 2 og fortsetter å sjekke til 19-tallet.

50/100 ÷ 2 = 25/50; som deler vi starter på nytt med 2
25/50 ÷ 2 = 12,5 / 25, ikke heltallverdier, så prøv neste høyeste tall, 3
25/50 ÷ 3 = 8.333 / 16.67, ikke heltall, så prøv neste høyeste tall, 4
25/50 ÷ 4 = 6,25 / 12,5, ikke heltall, så prøv neste høyeste tall, 5
25/50 ÷ 5 = 5; som deler seg, starter vi på nytt med 2
5/10 ÷ 2 = 2,5 / 5, ikke heltall, så prøv det nest høyeste tallet, 3
5/10 ÷ 3 = 1,67 / 3,33, ikke heltall, så prøv neste høyeste tall, 4
5/10 ÷ 4 = 1,25 / 2,5, ikke heltall, så prøv neste høyeste tall, 5
5/10 ÷ 5 = 1/2
Så 50/100 forenklet er det samme som 1/2

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Choose how many decimal places you want .
  2. Click on convert to simplest form.

Andre antall konverteringer å vurdere

faktorer på 280

1 to 3 4 5 6 7 8 9 10 elleve 12 1. 3 14 femten 16 17 18 19 tjue tjueen 9001

2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3. 4 35 36 37 38 39 40 41 42 9001