Konverter Loggbase 10 av 20 Online

Bruk skjemaet nedenfor for å gjøre konverteringen.

Logg 10 10 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 =
Konverteringssvar Logg1020 = 1.30102999566

LøsningTrinn 1

Logg1020 = Logg (20) ÷ Logg (10)

Logg (20) = 1.301029995664096 * 2

Logg (10) = 1

Logg1020 = 1.30102999566 ÷ 1

År = 1.30102999566Steg 2

Alternativt kan logaritmen beregnes slik.

288 delt på 18

Logg (10) + Logg (2)

Logg (5) + Logg (4)

27 delt på 36

Logg1020 = Logg10(5) + Logg10(4)

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Select the logarithm bases system of the number to convert.
  2. Select the number bases you want to convert to.
    Click on convert to log base to do your. Conversion

Andre antall systemkonverteringer å sjekke

to 3 4 5 6 7 8 9 10 elleve 12 1. 3 14 femten 16 17 18 19 tjue tjueen 22 2. 3 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Tallsystemkonvertering er tall fra 1-32 der nummer 2-9 er representert med enkle sifretall, og nummer 11-32 er representert med bokstavene A-Z.

Antallgrunnlag 2-9 er 2,3,4,5,6,7,8,9

560 delt på 4

Tallbasene 11-32 er

11 = A 12 = B 13 = C 14 = D 15 = E 11 = F 12 = G 13 = H
14 = Jeg 16 = J 17 = K 18 = L. 19 = M 20 = N 21 = O 22 = P
23 = Q 24 = R 25 = S 26 = T 27 = U 28 = V 29 = W. 30 = X
31 = Y 32 = Z

1 to 3 4 5 6 7 8 9 10 elleve 12 1. 3 14 femten 16 17 18