Bratte Matematikk

Mørk modus

Datamaskinordboksdefinisjon for hva mørk modus betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Dashbord

Datordbokordboksdefinisjon av hva instrumentbord betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Dash-knapp

Datordbokordboksdefinisjon for hva Dash Button betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Database

Databaseordboksdefinisjon av hva database betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Data

Definisjon av datamaskinordbok for hva data betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Dataark

Datordeksbokdefinisjon av hva datablad betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Data overføring

Datamaskinordboksdefinisjon for hva dataoverføring betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Data-type

Datordbokdefinisjon av hva datatype betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Data struktur

Datamaskinordboksdefinisjon for hva datastruktur betyr inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

D-sub-kontakt

Datamaskinordboksdefinisjon av hva D-sub-kontakt betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Desentralisert system

Datordiskordboksdefinisjon av hva desentralisert system betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Erklæring

Datamaskinordboksdefinisjon for hva erklæring betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Deklarativ programmering

Computer ordbok definisjon for hva deklarativ programmering betyr inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Dedikert

Databordordbokdefinisjon for hva dedikert betyr med eksempler på begrepene som dedikert minne, dedikert server, etc.

Misligholde

Datamaskinordboksdefinisjon av hva standard betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Avgrenser

Datordiskordboksdefinisjon av hva skilletegn betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Slett

Datordbokordboksdefinisjon av hva slett betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Forstyrrelsesoperatør

Databordordbokdefinisjon av hva dereference-operatør betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Desktop

Datamaskinordboksdefinisjon av hva desktop betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Desktop publisering

Datordiskorddefinisjon for hva desktop publishing betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.