Bratte Matematikk

210 delt på 12 lang divisjon

Forenkle 210 delt på 12. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

210 delt på 14 lang divisjon

Forenkle 210 delt på 14. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

210 delt på 38 lang divisjon

Forenkle 210 delt på 38. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

210 delt på 30 lang divisjon

Forenkle 210 delt med 30. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

216 delt på 16 lang divisjon

Forenkle 216 delt på 16. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

216 delt på 12 lang divisjon

Forenkle 216 delt på 12. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

216 delt på 24 lang divisjon

Forenkle 216 delt med 24. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

216 delt på 18 lang divisjon

Forenkle 216 delt med 18. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

216 delt på 36 lang divisjon

Forenkle 216 delt på 36. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

216 delt på 31 lang divisjon

Forenkle 216 delt med 31. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

218 delt på 38 lang divisjon

Forenkle 218 delt med 38. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

2200 delt på 3 lang divisjon

Forenkle 2200 delt på 3. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

2200 delt på 5 lang divisjon

Forenkle 2200 delt på 5. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

220 delt på 26 langdivisjon

Forenkle 220 delt på 26. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

224 delt på 12 lang divisjon

Forenkle 224 delt med 12. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

224 delt med 14 lang divisjon

Forenkle 224 delt med 14. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

224 delt på 42 lang divisjon

Forenkle 224 delt med 42. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

226 delt på 12 lang divisjon

Forenkle 226 delt på 12. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

228 delt på 24 lang divisjon

Forenkle 228 delt med 24. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form, og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.

230 delt på 10 lang divisjon

Forenkle 230 delt på 10. Lær hvordan du forenkler og konverterer brøker til enkleste form og også til desimalverdier ved hjelp av online kalkulator og regnearketabell.