Node

TIL node kan referere til noe av det følgende:

Udirigert graf

1.I datakommunikasjon, a node er en hvilken som helst aktiv, fysisk, elektronisk enhet som er koblet til en Nettverk . Disse enhetene kan enten sende, motta eller videresende informasjon; noen ganger en kombinasjon av de tre. Eksempler på noder inkluderer broer, brytere , nav og modemer Til andre datamaskiner , skrivere , og servere . En av de vanligste formene for en node er en vertsdatamaskin; ofte referert til som en internettnode.

to.I grafteori, a node er en dataenhet på en kurve , koblet til andre noder ved kanter. Hvis grafen er 'ikke-rettet', kan kantene krysses i begge retninger for å komme til en annen node. Hvis grafen er 'rettet', kan kryssing fra node til node bare skje i én retning.

Nodejs

3.Begrepet node kan også referere til Node.js, et kjøretidsmiljø for serversiden JavaScript applikasjoner.