Åpen kilde

Åpen kilde

Åpen kilde er et begrep som brukes for å beskrive et program eller en fil som kan endres fritt av hvem som helst. Åpen kildekode lar brukere eller organisasjoner justere programmets funksjonalitet for å utføre for deres spesifikke behov. Det er mange åpen kilde lisensavtaler et program eller en fil kan følge. Derfor er det best å henvise til riktig dokumentasjon for å se hva den opprinnelige utvikleren tillater og forbyr.

Merk

Lisensavtaler er ofte inkludert i topptekst eller bunntekst i et lisensiert dokument eller kildekoden til et program.

Bør jeg bruke 'åpen kildekode' eller 'åpen kildekode' når jeg skriver?

Både 'åpen kildekode' og 'åpen kildekode' er akseptabelt og mye brukt i dagens skriving. Når det brukes som adjektiv før et substantiv, bruk 'åpen kildekode' (med bindestrek) i skrivingen for å forhindre forvirring. For eksempel i setningen 'Jeg liker å bruke programvare med åpen kildekode.' ordet 'open source' beskriver en type programvare.

Når du bruker det som substantiv, bruk 'åpen kildekode' (uten bindestrek) når du skriver. For eksempel i setningen 'Min programvare er åpen kildekode.' bruken av 'åpen kildekode' er ikke et attributivt adjektiv og krever ikke bindestrek.