Overbelastning

Overbelastning kan referere til noe av det følgende:

1.Generelt, overbelastning er et begrep som brukes for å beskrive når en enhet eller tjeneste overskrider de anbefalte grensene. For eksempel kan et populært nettverk bli overbelastet med brukere, eller strømforsyningen kan bli overbelastet når en oppstår inntreffer. Ofte når det oppstår en overbelastning, fungerer enheten eller tjenesten dårlig eller slett ikke.

to. Overbelastning refererer til et sett med prosesser i dataprogrammering der et spesielt ord eller symbol kan gis flere betydninger:

Funksjon overbelastning er en funksjon som finnes i flere programmerings språk , spesielt C ++ og Java , som tillater flere funksjonelt forskjellige funksjoner eller metoder for å dele samme navn. For eksempel, min funksjon () og min funksjon (objekt Obj ) kan være helt separate funksjoner. De kompilator kan velge hvilken funksjon som skal utføres basert på argumentene som er sendt.

Overbelastning av operatør , også kjent som 'ad hoc polymorfisme', er en prosess innen dataprogrammering. An operatør (som for eksempel + eller - ) kan være 'overbelastet' slik at den utfører en annen operasjon, avhengig av operandene. For eksempel, a + b kan utføre tillegg hvis variablene til og b er begge tall. Men hvis den + operatøren er overbelastet for å håndtere matriser, kan den automatisk utføre matrisetilsetning hvis til og b er matriser.