Pg Up-tast

Side ned-tast

Kort for Side opp-tast , den PGUP , KUNNE , PgUp , eller Pg Up-tast er en tastaturtastatur som er funnet mellom tastaturet og numerisk tastatur eller på numerisk tastatur nummer 9.

Når denne tasten trykkes inn, hvis siden som for øyeblikket vises, har mer enn én side, flyttes siden ( ruller ) opp en side. For eksempel kan du bla nedover dette nettside og trykk deretter på Pg Up-tasten for å bla tilbake.

Hvor er Page Up-tasten på tastaturet?

Bildet nedenfor viser et datamaskintastatur med Page Up-tasten uthevet, både på hovedtastaturet og det numeriske tastaturet.

Side opp-tast

Merkeple datamaskintastaturer har ikke en Page Up-tast på det numeriske tastaturet.

Hvordan bruke Pg Up-tasten på det numeriske tastaturet

For at tallet 9 skal fungere som en side opp-tast, snur du på i stedet for å skrive ut tallet 9 Num Lock av.

Merk

eple datamaskintastaturer har ikke Num Lock-tast eller muligheten til å la 9-tasten fungere som en side opp-tast.

Hva bruker Pg Up-tasten?

Mens du er i et tekstdokument, kan du trykke og holde nede Skifte og trykk på Pg Up-tasten for å fremheve en side opp fra markørens nåværende plassering.