PID

PID kan referere til noe av det følgende:

1.Kort for produktidentifikasjon eller produkt-ID , PID er et unikt nummer som hjelper til med å identifisere en maskinvare produkt eller et registrert programvare produkt. For eksempel en datamaskin mus PID finnes ofte i bunnen. Hvis det er en trådløst , kan det være inne i saken, i eller i nærheten av batterirommet. Med programvare blir en 'produkt-ID' oftere referert til som en lisenskode eller produktnøkkel, og brukes til å registrere programvaren. Se vår produktnøkkel side for ytterligere informasjon.

to.Kort for prosessidentifikator , til PID er et unikt nummer som identifiserer hver prosess som kjører i et operativsystem, for eksempel Linux, Unix, macOS og Microsoft Windows. Utgangen nedenfor viser noen av prosessene som kjører i Windows og tilhørende PID-er oppført i PID-kolonnen.

Bildenavn PID Sessionsnavn Økt # Mem bruk
System tomgangsprosess 0 Tjenester 0 24 K
System 4 Tjenester 0 154.040 K
smss.exe 308 Tjenester 0 1.424 K
avgchsva.exe 400 Tjenester 0 127.476 K

Oppføring kjører PID

Stoppe eller drepe en PID