Primfaktorisering av 414

Bruk skjemaet nedenfor for å gjøre konverteringen, skille tall etter komma.

Faktorer er

Primærfaktorer på 414 = 2, 3, 3, 23

Som er det samme som = 2 x 3tox 23

Prime Factors Tree of 414

414
/
2 207 /
3 69 /
3 23 /
23 1

Faktortreet fra 414 ovenfor viser nivået av inndelinger som er utført for å få faktornumrene. Studer treet for å se trinnvis delingPrimfaktorisering eller heltallfaktorisering av et tall er bestemmelsen av settet med primtall som multipliserer sammen for å gi det opprinnelige heltallet. Det er også kjent som primær nedbrytning.

log2 (256)

Konvertering til faktorer på 414

Vi får heltallsfaktorisering på 414 ved å finne en liste over primtall som kan dele tallet, sammen med deres mangfold.

Dette betyr primtall som kan dele 414 uten rester. Så første nummer å vurdere er 2

Å få faktorer gjøres ved å dykke tallet med tall lavere enn det i verdi for å finne det som ikke vil forlate resten. Tall som deler seg uten rest er faktorene.Primfaktoriseringer er forskjellig fra primtall. primtall er heltall som kan deles av seg selv og 1. for eksempel 7 kan deles av seg selv og 1, så det er et primtall.

Heltall som kan deles med andre tall kalles sammensatte tall. Prme-faktoriseringer gjøres på sammensatte tall og ikke på primtall.

De første 10 hovedtallene er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Faktoriseringseksempel

La oss si at vi vil finne hovedfaktorene på 50. Vi begynner å teste alle heltall for å se om og hvor ofte de deler 50 og den påfølgende verdien. Det resulterende settet med faktorer vil være førsteklasses siden for eksempel når 2 er utmattet, vil alle multipler av 2 også være oppbrukt.

50 ÷ 2 = 25; lagre 2
25 ÷ 2 = 12,5, ikke heltall, så prøv neste høyeste tall, 3
25 ÷ 3 = 8.333, ikke heltall, så prøv neste høyeste tall, 4
25 ÷ 4 = 6,25, ikke heltall, så prøv neste høyeste tall, 5
25 ÷ 5 = 5; lagre 5
5 ÷ 5 = 1; lagre 5
Så 50 faktorer = 2 x 5 x 5, som er det samme som 2 x 5to

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Separate more than 1 number with comma.
  2. Click on convert to factor

Andre antall konverteringer å vurdere

196 delt på 3

414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433