Primfaktorisering av 945

Bruk skjemaet nedenfor for å gjøre konverteringen, skille tall etter komma.

Faktorer er

Primærfaktorer på 945 = 3, 3, 3, 5, 7

Som er det samme som = 33x 5 x 7

Prime Factors Tree of 945

945
/
3 315 /
3 105 /
3 35 /
5 7 /
7 1

Faktortreet på 945 ovenfor viser nivået på divisjoner som er utført for å få faktornumrene. Studer treet for å se trinnvis deling740 delt på 20

Primfaktorisering eller heltallfaktorisering av et tall er bestemmelsen av settet med primtall som multipliserer sammen for å gi det opprinnelige heltallet. Det er også kjent som primær nedbrytning.

Konvertering til faktorer på 945

Vi får heltallsfaktorisering på 945 ved å finne en liste over primtall som kan dele tallet, sammen med deres mangfold.

Dette betyr primtall som kan dele 945 uten rester. Så første nummer å vurdere er 2

Å få faktorer gjøres ved å dykke tallet med tall lavere enn det i verdi for å finne det som ikke vil forlate resten. Tall som deler seg uten rest er faktorene.Primfaktoriseringer er forskjellig fra primtall. primtall er heltall som kan deles av seg selv og 1. for eksempel 7 kan deles av seg selv og 1, så det er et primtall.

Heltall som kan deles med andre tall kalles sammensatte tall. Prme-faktoriseringer gjøres på sammensatte tall og ikke på primtall.

De første 10 hovedtallene er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Faktoriseringseksempel

La oss si at vi vil finne hovedfaktorene på 50. Vi begynner å teste alle heltall for å se om og hvor ofte de deler 50 og den påfølgende verdien. Det resulterende settet med faktorer vil være førsteklasses siden for eksempel når 2 er utmattet, vil alle multipler av 2 også være oppbrukt.

50 ÷ 2 = 25; lagre 2
25 ÷ 2 = 12,5, ikke heltall, så prøv neste høyeste tall, 3
25 ÷ 3 = 8.333, ikke heltall, så prøv neste høyeste tall, 4
25 ÷ 4 = 6,25, ikke heltall, så prøv neste høyeste tall, 5
25 ÷ 5 = 5; lagre 5
5 ÷ 5 = 1; lagre 5
Så 50 faktorer = 2 x 5 x 5, som er det samme som 2 x 5to

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Separate more than 1 number with comma.
  2. Click on convert to factor

Andre antall konverteringer å vurdere

945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964