primtall

primtall

TIL primtall er et helt tall som bare er delbart med tallet 1 og seg selv. For eksempel er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 og 23 alle eksempler på primtall; dele dem med noe annet enn seg selv, eller nummer én, resulterer i en brøkdel. Primtall brukes ofte i kryptografi, og som en metode for å generere noen typer tilfeldige tall .

For eksempel i RSA-kryptering multipliseres to store, vilkårlige primtall for å generere a semiprim , hvorfra en offentlig krypteringsnøkkel genereres. For at en mottaker skal dekryptere meldingen uten den private nøkkelen, må de bestemme de to primtallene som ble brukt til å lage semiprime. Med store primtall er det ekstremt komplekst og tidskrevende å bestemme disse to tallene. Derfor kreves den private nøkkelen for å dekryptere meldingen.De som er interessert i primtall og ønsker å hjelpe til med å oppdage nye primtall, vil kanskje vurdere distribuert databehandling programmet GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search). GIMPS-frivillige Patrick Laroche fra Ocala, Florida, bidro til å oppdage det største kjente primtallet (fra og med 2019). Mersenne prime, kodenavn M82589933 , er lik 282,589,933-1, eller to multiplisert med to 82 589 933 ganger, minus en. Det 24 862 048-sifrede nummeret ble bekreftet som primtall av Ocalas datamaskin 7. desember 2018.