Behandlingsenhet

Når en datamaskin mottar data fra en inngangsenhet (f.eks. tastatur ), går dataene gjennom et mellomliggende trinn før de sendes til en utgangsenhet (f.eks. Observere ). TIL prosesseringsenhet er hvilken som helst enhet i en datamaskin som tolker og manipulerer innkommende data i løpet av dette stadiet. I diagrammet nedenfor er for eksempel prosessorenheten.

Inndataenhet (mikrofon), prosessorenhet (CPU) og utdataenhet (harddisk)Eksempler på prosesseringsenheter

Noen av de vanligste prosesseringsenhetene på datamaskinen inkluderer følgende: