QWERTY tastatur

Alternativt referert til som Sholes tastatur , den QWERTY tastatur ble oppfunnet av Christopher Sholes, som fikk patent på en skrivemaskin 14. juli kl. 1868 . QWERTY-tastaturet er oppkalt etter de fem første alfabetiske bokstavtastene på øverste radtaster og er den offisielle tastaturstandarden ( ISO 9995 ).

hvordan lage en batchfil

TastaturnøklerI dag er QWERTY-tastaturet det vanligste og brukte datatastaturet i USA. Nedenfor er et bilde av tastaturoppsettet på QWERTY-tastaturet.

Hvorfor er tastaturtastene ikke i alfabetisk rekkefølge?

Det er motstridende kontoer om opprinnelsen til QWERTY-oppsettet. En konto, og muligens den vanligste, er at QWERTY-oppsettet opprinnelig ble dannet for å redusere typister. De gamle skrivemaskinene ville kjørt seg hvis du trykket på to tilstøtende taster raskt etter hverandre. Imidlertid bidro QWERTY-oppsettet til å få folk til å skrive raskere siden nøklene ikke ville klebe seg så ofte. En annen beretning, ifølge Smithsonian Institute, er at oppsettet ble dannet gjennom flere prøve- og feiloppsett fra tidlige telegrafoperatører. De fant at den opprinnelige alfabetiske ordningen med nøklene var for forvirrende til å oversette morsekode. QWERTY-oppsettet gjorde det til slutt raskere for dem å skrive.