Bratte Matematikk

Radioknapp

Datamaskinordboksdefinisjon av hva alternativknapp betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

PLYNDRINGSTOKT

Datordbokordboksdefinisjon av hva RAID betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

RAM

Datamaskinordboksdefinisjon av hva RAM (tilfeldig minne) betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Tilfeldig

Datordeksbokdefinisjon av hva tilfeldig betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Ransomware

Datordiskorddefinisjon for hva løsepenger betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Raster

Datarordbokdefinisjon av hva raster betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Rått bilde

Datordbokordboksdefinisjon for hva råbilde betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

RC

Datamaskinordboksdefinisjon av hva RC (frigjør kandidat, ekstern tilkobling, fjernkontroll eller kjør kommandoer) betyr.

Strålesporing

Datordbokordboksdefinisjon av hva strålesporing betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Lese høyt

Definisjon av datamaskinordbok for hva høytleset betyr inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

RDIMM

Datamaskinordboksdefinisjon av hva RDIMM betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

README-fil

Datordiskorddefinisjon for hva readme-fil betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

ReadyBoost

Databordordbokdefinisjon av hva ReadyBoost betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Start på nytt

Datordbokordboksdefinisjon av hva omstart betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Sanntidsoperativsystem

Datordeksbokdefinisjon av hva RTOS (sanntidsoperativsystem) betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Tilbakevendende

Datordiskordboksdefinisjon av hva rekursiv betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Papirkurven

Databorddefinisjon av hva papirkurven betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Reddit

Datamaskinordboksdefinisjon av hva Reddit betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Red Hat Linux

Datamaskinordboksdefinisjon av hva Red Hat Linux betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.

Forfriske

Datamaskinordboksdefinisjon av hva oppdatering betyr, inkludert relaterte lenker, informasjon og vilkår.