Sanntidsoperativsystem

sanntidsoperativsystem

Forkortet som RTOS , til sanntidsoperativsystem eller innebygd operativsystem er en datamaskin operativsystem designet for å håndtere hendelser når de oppstår. Sanntidsoperativsystemer blir ofte funnet og brukt i robotikk, kameraer, komplekse multimedia animasjonssystemer og kommunikasjon. RTOS brukes ofte i biler, militære, offentlige systemer og andre systemer som trenger sanntidsresultater.

Innebygde operativsystemer inneholder et minimum av komponenter, og lagres i en ROM chip i stedet for en harddisk .Mange operativsystemer, som Windows og Linux, har innebygde versjoner. Andre eksempler inkluderer Chimera, Lynx, MTOS, QNX, RTMX, RTX og VxWorks.

Tips

Det motsatte av en RTOS er et GPOS (generell operativsystem). Se vår operativsystem definisjon for ytterligere informasjon om disse typer operativsystemer.