Erstatte

Erstatte kan referere til noe av det følgende:

1.Alternativt referert til som Søk og erstatt , Finn og erstatt eller Erstatte er å finne tekst og erstatte den med en alternativ tekst. Mange programvare programmer støtter muligheten til å finne eller søke og erstatte tekst i et dokument fra Redigere filmeny . Bildet nedenfor er et eksempel på en Finn og erstatt dialogboksen i Microsoft Word .Finn og erstatt dialogboksen i Microsoft Word.

Hvordan finne og erstatte ord

Den vanlige hurtigtasten for å finne og erstatte tekst i en tekstbehandler, regneark , og tekstredigerer er Ctrl + H . Hvis programmet ikke støtter denne hurtigtasten, sjekker du Redigere filmeny for å finne og erstatte alternativet.

Nedenfor er et eksempel på Finn og erstatt for 'rev' som erstattes med 'katt'. Hvis du klikker på Erstatt alle knappen erstattes alle forekomster av ordet 'rev'. Hvis du ikke vil erstatte alle forekomster av et ord, klikker du på Finn neste til du finner et ord du vil erstatte, og klikk deretter på Erstatte knapp.Før bytt ut alle

The quick brown  fox  jumped over the lazy dog.

Etter bytt ut alle

The quick brown  cat  jumped over the lazy dog.