Rigger

Rigger

Rigger er en teknikk i 3-D animasjon for å skape livaktig bevegelse i artikulerte kropper. Ved hjelp av animasjonsprogramvare lager kunstneren et virtuelt skjelett som definerer hvordan deler av kroppen er koblet sammen og hvordan de beveger seg relatert til hverandre. Ben og ledd er ordnet i et foreldre-barn hierarki, noe som betyr at barn arver stilling og rotasjon fra foreldrene sine. Eller ved å bruke omvendt kinematikk kan et barns posisjon påvirke en forelder. For eksempel vil løfting av håndleddet føre til at overarmen roterer ved skulderen. Også albuen ville bøyes i en naturlig vinkel.

Skjelettet og dets tilknyttede egenskaper kalles a rigg . En kunstner som spesialiserer seg på å lage og bruke rigger kalles a karakter rigger .Rigs kan opprettes ved hjelp av animasjonsverktøy, for eksempel Maya, Houdini eller 3ds Max. Programmerings språk , som Python, kan være nyttig for å generere rigger eller kontrollere oppførselen deres. Rigger for humanoide tegn kan automatisk opprettes ved hjelp av Adobe gratis autorigging programvare, Mixamo.

endre miljøvariabler windows 10