Robot

TIL robot kan referere til noe av det følgende:

Robot

1.TIL robot er et begrep som er laget av Karel Capek i 1921 spille RUR (Rossums Universal Robots). En robot beskriver en datastyrt maskin designet for å svare på innspill mottatt manuelt eller fra omgivelsene. I dag utfører roboter repeterende og ofte vanskelige oppgaver, for eksempel å bygge biler eller datautstyr.

AI (kunstig intelligens) er en voksende industri, og teknologien blir innlemmet i mange områder av annen teknologi, inkludert datamaskiner og roboter. En dag kan roboter tenke selv og kunne oppføre seg som et menneske på grunn av AI.

Hva er lovene i robotikk?

De som er interessert i roboter, kommer ofte inn på feltet robotikk som tar for seg alt som går med til å lage en robot. De som er interessert i robotikkfeltet, bør være kjent med Asimovs lover, skapt av Isaac Asimov. Mer formelt kjent som De tre lovene om robotikk Asimov innlemmer lovene i alle sine fiktive bøker, som styrer hvordan roboter utvikles og programmeres til å fungere. Mange mennesker i dag anser disse lovene som gjeldende også i den virkelige verden, ikke bare i den fiktive verdenen. De tre lovene om robotikk , som sitert fra Asimovs skrifter, er som følger:

  1. Første lov om robotikk - En robot kan ikke skade et menneske eller, ved passivitet, la et menneske komme til skade.
  2. Andre lov om robotikk - En robot må adlyde ordrene gitt av mennesker, bortsett fra der slike ordrer er i strid med den første loven.
  3. Tredje lov om robotikk —En robot må beskytte sin egen eksistens, så lenge en slik beskyttelse ikke er i strid med første eller andre lov.

Er en robot en datamaskin?

Nei. En robot regnes som en maskin og ikke en datamaskin . Datamaskinen gir maskinen sin intelligens og evne til å utføre oppgaver.

Robotarm i et bilmonteringsanlegg

Hvordan er en robot forskjellig fra en datamaskin?

En robot er en maskin som er i stand til å manipulere eller navigere i omgivelsene, og det er ikke en datamaskin. For eksempel hjelper en robot ved et bilmonteringsanlegg med å bygge en bil ved å ta tak i deler og sveise dem på en bilramme. En datamaskin hjelper med å spore og kontrollere monteringen, men kan ikke gjøre noen fysiske endringer i en bil.

Et annet eksempel kan være å tenke på menneskekroppen din som en robot og hjernen din som en datamaskin. Hjernen din hjelper deg med å kontrollere armene og bena dine for å manipulere fysiske gjenstander og bevege deg rundt. Hvis du ønsket å kaste en ball, visualiserer hjernen din og planlegger de nødvendige handlingene. Når den er klar, utfører armen dine disse oppgavene. Armen din som kaster en ball, ligner på en robotarm på et monteringsanlegg som setter en bil sammen.

Kan en robot være redd?

Nei. En robot opplever ikke følelser som et menneske. Imidlertid kan en programmerer programmere en robot for å vise menneskelignende følelser som er forhåndsprogrammerte forhold. For eksempel kan en robot med varmesensorer vise frykt hvis temperatursensoren overstiger 100 grader.

Hvorfor spør nettstedet om jeg er robot?

Programvare bots er skrevet for å utføre vanlige oppgaver som for eksempel skjemainnlevering for å annonsere på et nettsted automatisk. For å beskytte mot disse robotene, spør et nettsted om du er en robot som CAPTCHA for å avgjøre om du er et menneske eller en robot. Denne beskyttelsen gjøres ved å analysere mus bevegelser og leter etter andre uregelmessigheter når brukeren sjekker jeg er ikke en robot avkrysningsruten.