Rutetabell

For et nettverk ruteren å vite hvor du skal sende pakker av data den mottar, bruker den en rutetabell . Rutetabellen inneholder en liste over spesifikke rutedestinasjoner. Når ruteren mottar en datapakke, refererer den til rutetabellen for å vite hvor du skal sende dataene. Rutetabellen kan også inneholde informasjon om hvor langt hvert mål er fra ruteren. I hovedsak er en rutetabell et kart for ruteren.

En rutetabell inneholder ikke en liste over alle mulige destinasjoner. Snarere inneholder den en liste over destinasjoner som er neste i tråd med ruteren. Hver ruter inneholder denne listen. Når en pakke mottas, ledes den til neste nettverkslink (hop), som er oppført i tabellen, til den når sitt endelige mål. Rutetabellen inneholder en liste over IP-adresser , Gateway-adresser og annen informasjon. Nedenfor er et eksempel på en veldig grunnleggende rutetabell.Nettverksdestinasjon Nettmaske Inngangsport Grensesnitt Metrisk
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.100 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.1.1 127.0.1.1 5
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.100 192.168.0.100 10
192.168.5.100 255.255.255.255 127.0.5.1 127.0.5.1 tjue
192.168.55.255 255.255.255.255 192.168.3.100 192.168.3.100 femten