ScanDisk

Microsoft nytte kjøpt fra Norton, som nå er Symantec , og følger med MS-DOS 6.2 og nyere, og alle versjoner av Microsoft Windows unntatt Windows NT. ScanDisk er en programvare verktøy som kan kontrollere harddisk eller diskettstasjon for eventuelle diskfeil. Når det oppstår feil, vil ScanDisk merke de delene av disken for å forhindre informasjon fra ytterligere problemer.

Nedenfor er et eksempel på Windows ScanDisk mens den kjører i Microsoft Windows. Som vist på bildet lar ScanDisk deg velge hvilken stasjon du vil sjekke for feil. Det er også en statuslinje som indikerer den totale fremdriften.

Microsoft Windows-scandiskI dette eksemplet viser Windows XP en melding om at den begynner å skanne datamaskinen hvis det ikke trykkes på en tast innen sju sekunder.

Windows XP oppstartsskandisk

Tips

Microsoft Windows-brukere kan også kjøre chkdsk-kommando fra kommandolinjen eller gjenopprettingskonsollen hvis de trenger å sjekke harddisken for feil.