Skrap plass

Skrap plass kan referere til noe av det følgende:

1.Generelt, a riperom er et midlertidig sted i hukommelse som gjør at noe kan reddes. Et riperom kan brukes fordi et annet minneplass er fullt, offline eller tregere. For eksempel prosessor (sentralbehandlingsenhet) kan bruke cache som et riperom for å ha operasjoner raskere.

Skrapeskiver i Photoshop

to.elleve harddisk , det er et område dedikert spesielt til midlertidig lagring riperom . Denne volumplassen brukes ofte med grafisk design (som Adobe Photoshop programmerer som overløp når det ikke er tilstrekkelig RAM . Dataene på en skrapeskive kan slettes dynamisk eller periodisk. Bildet er et eksempel på skrapeskiver satt opp i Adobe Photoshop funnet under Redigere , Preferanser , og Opptreden .

Tips

Å sette opp en tom partisjon på din primære harddisk eller en annen stasjon, sørger for tilstrekkelig skrapeplass.