Segmentet

TIL segmentet kan referere til noe av det følgende:

1.Generelt, segmentet refererer til delene som et hvilket som helst objekt er eller kan deles inn i. For eksempel en tekst, streng , eller andre data kan deles opp i forskjellige segmenter som kan eller ikke er relatert.

to.Med datamaskiner, a minnesegment eller segmentering er en del av minnet som er begrenset for bruk med en gjeldende prosess. Hver lagres i ett eller flere av segmentregistrene: CS (CodeSegment), DS (DataSegment), SS (StackSegment), eller ES / FS / GS (EkstraSegment).

Segmentet

3.An LCD-segment er en enkelt stolpe som brukes til å skape et tegn på en LCD. For eksempel kan en klokke bruke et 7-segment LCD for å vise hvert av tallene, som vist på bildet. Tallet '8' bruker alle syv segmentene, og tallet '5' bruker fem segmenter.

Fire. LAN eller nettverkssegmenter er seksjoner av en Nettverk atskilt fra andre segmenter ved hjelp av nettverksenheter, for eksempel rutere , broer eller repeatere.