Serienummer

Serienummer på HP-datamaskin

Noen ganger forkortet som Serienr. , SN , eller S / N , til serienummer er et unikt nummer som brukes til identifikasjon og inventar. EN serienummer tillater et selskap å identifisere et produkt og få tilleggsinformasjon om det for utskifting eller å finne kompatible deler. Bildet er et eksempel på hvordan et serienummer kan se ut på baksiden eller siden av en datamaskin.

Serial No. 4CE0460D0G  
Model No. p6774y

Til tross for navnet inneholder et serienummer ofte bokstaver og tall . Hvor mange tegn som utgjør et serienummer, varierer veldig, avhengig av produsent, produkt og modell. De fleste serienumre har minst seks eller syv tegn, og noen serienumre har tjue eller flere.

serverutførelse mislyktes windows media player

Finne serienumre

Maskinvare - Et serienummer for en maskinvare enheten ofte på bunnen eller baksiden av enheten.

hvordan du deaktiverer hurtig oppstart

Programvare - Programvare serienumre, også kjent som produktidentifikasjonsnummer og CD-nøkler, kan være tilgjengelige ved å logge på programvarenettstedet med en bekreftet brukerkonto. De kan også være oppført på programvarens fysiske emballasje eller en CD / DVD juveleske.