Skripter på serversiden

Skripter på serversiden er en metode for å designe nettsteder slik at prosessen eller brukerforespørselen kjøres på den opprinnelige serveren. Skripter på serversiden gir et grensesnitt til brukeren og begrenser tilgangen til proprietære data og bidrar til å holde kontrollen over skriptet kildekode . Nedenfor er et eksempel på skript på klientsiden vs. skript på serversiden.

Klientside vs server-side skripting

Eksempler på skriptserver på serversiden

Mange språk kan brukes til å lage disse skriptene. De inkluderer, men er ikke begrenset til eksemplene nedenfor.