Skifte

Skifte kan referere til noe av det følgende:

1. Skifte er navnet på en tastaturnøkkel. Se vår Skift-tast side for full informasjon om denne nøkkelen.

to. Skifte er en Microsoft kommandolinje kommando som endrer plasseringen av utskiftbare parametere i et batchprogram. Mer informasjon om denne kommandoen finner du på vår skiftkommandoside.

3.Når det refereres til a Linux skall, skifte er en innebygd kommando av Bash skall. Det forskyver verdiene til kommandolinjeargumenter for behandling i et skript. Se vår bash skiftkommando side for ytterligere informasjon.

Fire.Når det refereres til data generelt, skifte refererer til hvordan data flyttes rundt i et område når noe blir lagt til eller fjernet. For eksempel i Microsoft Excel , når en ny celle blir lagt til eller fjernet, blir data rundt den cellen forskjøvet for å imøtekomme celletilsetning eller celletap.

5.I noen programmerings språk , skifte er en funksjon som fjerner det første elementet i en array . For eksempel i Perl koden under shift fjerner 'en' fra begynnelsen av matrisen for å gjøre den til 'to tre'.

legge til et mellomrom i html
my @example = ('one', 'two', 'three'); shift @example; print '@example'; #Prints: two three
Tips

Hvis du vil legge til på slutten av en matrise, bruk trykkfunksjonen. Hvis du vil fjerne det første elementet i matrisen, bruker du skiftfunksjonen.