Stjernetopologi

Stjernetopologi

Alternativt referert til som en stjernenettverk , stjernetopologi er en av de vanligste nettverksoppsettene. I denne konfigurasjonen, hver node kobles til en sentral nettverksenhet, som et hub, bytte om , eller datamaskin. Den sentrale nettverksenheten fungerer som en server og perifere enheter fungerer som klienter. I et stjernetopologioppsett brukes enten en koaksial eller RJ-45 nettverkskabel, avhengig av type nettverkskort installert i hver datamaskin. Bildet viser hvordan dette nettverksoppsettet får navnet sitt, da det er formet som en stjerne.

Fordeler med stjernetopologi

  • Sentralisert styring av nettverket, gjennom bruk av den sentrale datamaskinen, huben eller bryteren.
  • Enkelt å legge til en annen datamaskin i nettverket.
  • Hvis en datamaskin i nettverket mislykkes, fortsetter resten av nettverket å fungere normalt.

Ulemper med stjernetopologi

  • Kan ha høyere kostnader å implementere, spesielt når du bruker en bryter eller ruter som den sentrale nettverksenheten.
  • Den sentrale nettverksenheten bestemmer ytelsen og antall noder nettverket kan håndtere.
  • Hvis den sentrale datamaskinen, huben eller bryteren mislykkes, går hele nettverket ned og alle datamaskiner kobles fra nettverket.