Storyboard

Storyboard

TIL storyboard kan referere til noe av det følgende:

1.Med filmer eller animasjoner, a storyboard er en visuell fremstilling av hvordan historien avbildet i filmen eller animasjonen blir fortalt. Disse storyboards er vanligvis en serie med bokser i to eller tre kolonner med raske tegninger i hver boks som skildrer scenen. Ved siden av boksene er det notater på scenen som beskriver kameravinkelen, hva som skjer eller hvor mye tid som har gått.

to.Alternativt referert til som en oppgavebrett , til storyboard er en fysisk eller digital visuell oversikt over et prosjekt. Et storyboard kan gi alle som jobber med et prosjekt en rask oversikt over hvem som jobber med hva, og fullføringsstatus for visse oppgaver. Denne typen storyboards kan brukes i utviklingen av et nettsted, et program eller et annet stort prosjekt med mange oppgaver og personer involvert.

Et eksempel på et fysisk oppgavebrett er en tavle med tre eller flere kolonner delt inn i Å gjøre , I prosess , og Ferdig kolonner. I hver kolonne kan ansatte bruke forskjellige fargeleggede notater som kan flyttes mellom kolonnene, avhengig av statusen til oppgaven.

3.I programmer som Windows Movie Maker, er storyboard området er en oversikt over et klipp som er funnet nederst i vinduet. I storyboardet kan brukeren ordne filmklipp, bilder, lyd og andre elementer som utgjør den komplette filmen.