String

TIL streng kan referere til noe av det følgende:

streng

1.TIL streng er en hvilken som helst serie tegn som tolkes bokstavelig av a manus . For eksempel er 'hallo verden' og 'LKJH019283' begge eksempler på strenger. I dataprogrammering er en streng festet til a variabel som vist i eksemplet nedenfor.

$example = 'Example of a string';  
print 'Example variable = $example';

I eksemplet ovenfor tildeles variabelen '$ eksempel' verdien 'Eksempel på en streng'. Deretter skriver den andre linjen ut 'Eksempelvariabel = Eksempel på en streng' når skriptet kjøres.

Tips

I de fleste programmerings språk , kan strengen enten bare være bokstaver eller være bokstaver og tall (alfanumeriske). Mange språk støtter også en streng som bare tall, men blir ofte klassifisert som et heltall hvis det bare er tall.

to.Med Windows Sysinternals Strenger er et verktøy for å søke etter ANSI og Unicode strenger i binære bilder.

hvordan få skrivebordsbakgrunn til å passe til skjermvinduer 10