Strip

TIL stripe kan referere til noe av det følgende:

1.Generelt, når det refereres til data , stripe er fjerning av ett eller flere tegn fra en fil eller en samling filer. For eksempel kan noen søk og erstatt for et bestemt ord og erstatt det med ingenting for å strippe et dokument av det ordet.

Nettverkskabel ledninger

to.Med en kabel , stripping beskriver fjerningen av plastbelegget ved hjelp av en wire stripper som avslører kablene ledninger . For eksempel når du legger til en RJ-45-kontakt til en Katt 5 kabel, må du fjerne kabelen for å synliggjøre ledningene før de kan settes inn i kontakten.

3. Linux kommando, se stripkommando side for ytterligere informasjon om denne kommandoen.