Symbol

Varemerke

En karakter som ikke er en Nummer eller a brev . For eksempel mindre enn (<) is considered a symbol . Varemerket, opphavsrett , sluttmerker og andre spesielle symboler som ikke finnes på tastaturet, regnes også som symboler og må settes inn gjennom programmet.

hvordan du kan fortelle om en datamaskin er 64 bit

Hvordan setter du inn symbolene ved siden av tall på et tastatur?

På tastaturet har den øverste raden med talltastene ett eller flere symboler over eller ved siden av tallet. For eksempel på en U.S. tastatur , $ ( dollar tegn ) er over nummer 4-tasten. For å sette inn dollartegnet, trykk og hold nede Skifte , og trykk deretter på 4.

Hvis tastaturtasten har mer enn ett symbol, holder du nede Alt , Ctrl , eller Skifte tasten, og deretter talltasten for å sette inn det tredje symbolet. Tastene varierer avhengig av operativsystem og språk som brukes.

Hvordan setter jeg inn symboler som ikke vises på tastaturet?

Hvis aksenten, tegnet eller symbolet ikke er på tastaturet, bruker du operativsystem eller program for å sette inn spesialtegnet.