Bord

TIL bord er en ordning med informasjon i rader og kolonner inneholder celler som gjør sammenligning og kontrast av informasjon enklere. Som du kan se i det følgende eksemplet, er data lettere å lese i tabellformat.

Eksempel tabell i HTML

Navn Fødselsdato Telefon
Bob Smith 05-01-65 555-123-4567
Joe Smith 09-10-79 555-801-9876
Jane Doe 07-20-70 555-232-1818

Eksempel på de samme dataene i en liste

Name,Date of Birth,Phone Bob Smith,01-05-65,555-123-4567 Joe Smith, 09-10-79,555-801-9876 Jane Doe,07-20-70,555-232-1818

Tabeller i en database

I en database , består en tabell av kolonner og datarader, omtrent som et Excel-regneark. Det refereres ofte til av programvare og websider, for å lagre og hente data for brukerne. Det er flere typer databaser, men strukturen til en tabell i hver databasetype er stort sett den samme.