Tabellhode

TIL topptekst er en rad øverst i en tabell som brukes til å merke hver kolonne. I tabellen nedenfor er det for eksempel tre kolonner med et 'Navn', 'Fødselsdato' og 'Telefon' -overskrift.

Eksempel på en topptekst i HTML

Navn Fødselsdato Telefon
Bob Smith 05-01-65 555-123-4567
Joe Smith 09-10-79 555-801-9876
Jane Doe 07-20-70 555-232-1818

Topprad i en Microsoft Excel-tabell

Excel-tabell

I Microsoft Excel-tabeller, a header rad kan konfigureres til å sortere eller filtrere data når du klikker på dem.

På bildet er toppraden cellene 'Del', 'Lav pris' og 'Høy pris' øverst på tabellen. Ved å klikke på pilene ned på en av kolonner lar deg sortere den kolonnen. I vårt eksempel er kolonnen 'Lav pris' sortert fra høyeste til laveste.

Topprad i Microsoft Word

I likhet med en overskriftsrad i Excel er toppraden i Microsoft Word den øverste raden i en tabell i Microsoft Word.