stikkord

TIL stikkord kan referere til noe av det følgende:

1.Med HTML , XML , og annen markeringsspråk , til stikkord er et element satt inn i dokumenter eller filer som endrer utseendet på innholdet eller utfører en handling. Nedenfor er et HTML-element med en åpen tagg ( startdagen ) viser navnet og Egenskap , og en lukk tag ( sluttdag ) viser en skråstrek fremover og åpne taggenavn.

HTML-tag

Hver tag er inneholdt mellom mindre enn og større enn vinkelparenteser, og alt mellom åpnings- og lukkekoden vises eller påvirkes av koden. I eksemplet ovenfor er tag lager en lenke kalt 'Computer Hope' som peker på filen hope.html.

For tagger uten lukkemerke, som tag, er det best å avslutte taggen med en skråstrek fremover, som vist nedenfor.