Terabyte

Også

TIL tbyte , terabyte , eller OGSÅ , er lik 1.099.511.627.776 (240) byte. Imidlertid definerer IEC en TB lik 1.000.000.000.000 (1012) byte. Derfor kan en TB være lik en av disse verdiene.

Tips

Når 'b' er små bokstaver (Tb), dette refererer til en terabit.Hva kommer før en terabyte?

TIL gigabyte kommer før en terabyte.

Hva kommer etter en terabyte?

TIL petabyte kommer etter en terabyte.

Terabyte vs. andre datamålinger

Nedenfor er en liste over terabyteverdier der en terabyte regnes som 1.000.000.000.000 (1012) byte. Se vår TiB (tebibyte) definisjon for en liste over gigabyteverdier der en terabyte er lik 1.099.511.627.776 (240) byte.TB (Terabyte) Verdi
Terabyte i en bit (b) 0.000000000000125
Terabyte in a Nibble (N) 0.000000000001
Terabyte i en byte (B) 0.000000000001
Terabyte i en kilobit (Kb) 0.000000000125
Terabyte i en kilobyte (KB) 0.000000001
Terabyte in a Kibibit (Kib) 1.279918085e-10
Terabyte in a Kibibyte (KiB) 1.02396068e-09
Terabyte i megabit (Mb) 0.000000125
Terabyte i megabyte (MB) 0,000001
Terabyte i en Mebibit (Mib) 1.310787783e-07
Terabyte in a Mebibyte (MiB) 1.048576348e-06
Terabyte i en Gigabit (Gb) 0,000125
Terabyte i en Gigabyte (GB) 0,001
Terabyte in a Gibibit (Gib) 0,0001342177388
Terabyte i en Gibibyte (GiB) 0,001073741334
Terabyte i en Terabit (Tb) 0,125
Terabyte i en terabyte (TB) 1
Terabyte in a Tebibit (Tib) 0.137439
Terabyte in a Tebibyte (TiB) 1.09951
Terabyte i en petabitt (Pb) 125
Terabyte i en petabyte (PB) 1000
Terabyte i en pebibit (Pib) 140.737
Terabyte i en Pebibyte (PiB) 1.125,9
Terabyte i en Exabit (Eb) 125 000
Terabyte i en Exabyte (EB) 1.000.000
Terabyte i en Exbibit (Eib) 144,115,188
Terabyte i en Exbibyte (EiB) 1.152.921,5
Terabyte i en Zettabyte (ZB) 1.000.000.000
Terabyte i en Yottabyte (YB) 1.000.000.000.000