Ternær operatør

De ternær operatør er en operatør som finnes i noen programmerings språk , som tar tre operander i stedet for den typiske en eller to som de fleste operatører bruker. Det gir en måte å forkorte en enkel hvis ellers blokkere . Vurder for eksempel nedenfor JavaScript kode.

var num = 4, msg = '';  
if (num === 4) {
msg = 'Correct!';
}
else {
msg = 'Incorrect!';
}
alert(msg);

Hvis antall variabel er lik 4, så får brukeren en 'Riktig!' beskjed. Ellers får brukeren en 'Feil!' beskjed. Med denne typen sammenligning kan du forkorte koden ved hjelp av den ternære operatøren. Nedenfor er et eksempel på hvordan det fungerer.variable_name = (condition) ? value_if_true : value_if false;

En ternær operatør lar deg tilordne en verdi til variabelen hvis betingelsen er sann, og en annen verdi hvis tilstanden er falsk.

Hvis ikke annet blokkeksempel ovenfra kan nå skrives som vist i eksemplet nedenfor.

var num = 4, msg = '';  
msg = (num === 4) ? 'Correct!' : 'Incorrect!';
alert(msg);

En ternær operatør gjør det lettere å se tildelingen av en verdi til en variabel fordi den er inneholdt på en enkelt linje i stedet for en hvis annet blokk.