Bratte Matematikk

Hvordan endrer jeg tekstlinjeavstanden?

Tilleggsinformasjon og feilsøking av dupliserte USB-enhetsnavn.

Hvordan fjerne blanke linjer fra en fil

Trinn og hjelp til å fjerne blanke linjer fra tekst og en fil ved hjelp av Notepad ++, TextPad, Word, Notepad, WordPad eller et vanlig uttrykk.

Hvordan finne tekst i en fil, et dokument, et regneark eller en side

Trinn og hjelp til hvordan du finner ord eller tekst i en fil, et dokument, et regneark eller en side på datamaskinen.