UDP

UDP

Kort for User Datagram Protocol og definert i RFC 768, UDP er en nettverkskommunikasjon protokoll . Også referert til som UDP / IP, det er et alternativ til TCP / IP som ofrer pålitelighet for hastighet og enkelhet.

I likhet med TCP overfører UDP pakker ved hjelp av IP (Internett protokoll). Det er imidlertid forskjellig i hvilke data pakkene inneholder, og hvordan pakkene håndteres av avsender og mottaker.

Forskjeller mellom TCP og UDP

I motsetning til TCP, gir UDP ikke feilkontroll eller gjenoppretting av pakker som gikk tapt under transport.

TCP er forbindelse orientert . Protokollen krever at det opprettes en kommunikasjonsøkt, og at avsender og mottaker er enige om hvilke data som ble overført. Når TCP-pakker mottas og passerer en feilkontroll, svarer mottakeren med en bekreftelse. Hvis TCP-pakker er ødelagt eller mistet under transport, sender ikke mottakeren en bekreftelse, og senderen sender til slutt disse pakkene på nytt.

UDP er tilkoblingsfri . Mottakeren kan be om og lytte etter UDP-pakker, men ingen økt er etablert (det er ingen 'begynnelse' eller 'slutt', data blir bare sendt og mottatt). Hvis UDP-pakker er ødelagt eller mistet under transport, kan det hende at mottakeren ikke er klar over feilen. Mottakeren rapporterer ikke feil til avsenderen, eller bekrefter at data ble mottatt.